Kas laimės?

Laimi tas, kas myli.Ar pralaimi?Kenčia tas, kas tyli.Ar nekenčia? Skauda tam, kas verkia.Ar neverta?Daro, kas nebijo.Ar atsargiai bando? Upė ar pajūris?Ar tiesa ar dūris?Į nugarą ar tiesiai?Prieš visus ar dviese? Apsisukt?Nueiti?Šaukti ir nuteisti?Visiškai nekaltą. Ar paleisti valtį?Kad pabėgtų niekšas.Ta upe į jūrą.Akmenys sugūra. Suteka upeliai.Susideda dėlionė.Baigiasi teisingaiKiekviena kelionė…

Aš. Ji. Ten. Čia.

Aš noriu, kad manęs neliktų.Visiškai kaip nieko.Kaip nebuvę.Pakilt iš niekur. Visiškai naujai.Taip kaip nelieka sniego.Pėdsako. Žymės.Ant tos šviežios, žalios, naujos žolės. Tarytum vakar buvo taip,Kaip šiandien.Nauja gimimo šventė.Viskas visiškai kitaip. Tegu ji liks kažkur kitur.Kažkur šalia.Tarytum ta žolė žalia po sniegu.Bet kitur. Ne čia. Kitam pasaulio pakrašty.Kitoj dienoj. Kažkur toli.Gal paralelinėj visatoj.Ar praeity… Tegu ji…

Žmogelis…

Aš esu žmogelis.Tarp dangaus ir žemės.Kojos žemę liečia.Rankos dangų remia. Rankos dangų siekia.Ar pasiekti nori.Tik pakilt nemoku.Atsispirti kojom. Atsispirt nemoku.Atsispirt nenoriu.Tom kvailom pagundom.Ir toliau svajoju… Tartum mažas vaikas.Nejaučiu aš saiko.O suprast jau reikia.Kad artėja laikas. Esame mes žmonės.Tarp dangaus ir žemės.Daug labai nuėję.Nemažai gyvenę… Jaust nenorim saiko.Atsispirt nenorim.Vis mažiau to laiko.Bet toliau svajojam!

Beprotybė arba pokalbis su savim, juo, ja, tavim…

Kas buvo ištirpo migloj. Tau.Ne man. Liko malonės laukt.Man ne tau. Aš tik vienas likau.Kaukt. Gal vilku. Gal šunimi. Lauk stebuklo, kvailuti, lauk.Tu beprotybe, trauk, viską laukan.Rauk. Bet kokią ramybę lauk.Stauk. Tarytum laukinis. Mauk. Skausmą ir liūdesį.Kibirais. Blogai juk tikrai.Negerai. Kartu mus laikė kerai.Bendri netikri vakarai. Tarsi nuodingi garai.Taip susimoviau kiaurai.Viskas praeis. Bus gerai.Gal…

Jei galėtum rinktis…

Jei galėtum rinktis iš visų pasaulio žmonių,Ar pasirinktum mane?Jei galėtum apskristi šimtus šalių,Ar norėtum matyt vien mane visada šalia? Ar rinktumeis žiūrėti man į akis,Jei būtų amžinybę tavo valia?Ar tas pačias lūpas bučiuotum?Jei valdžioj tavo būtų visos visatos galia? Ar tas pačias naktis skaičiuotum?Ar tas pačias rankas myluotum?Jei visą pasaulį turėtum,Ką darytum? Jei galėtume rinktis…Geriau…

Šansas.

Suteik man dar nors vieną šansą,Žvaigžde, pakilt iki tavęs ir nenukrist.Ištiesk pagalbos sparną, audra.Kai man sparnus žaibų trenksmai pakirs. Stovėti noriu tiesiaiIr tvirtai ant žemės.O virš galvos matyti dangų,Kuris man ateitį džiaugsmingą lemia. Ne lakų smėlį noriu jaust po kojom.O lakų vėją plaukuose.Tegu jis plaukus man šukuoja.Kai stūgauja kaip vilkas laukuose… Suteik man paskutinį šansą,…

Kokia? Tokia.

Aš kartais noriu būti reikalinga.Tarsi oras, kuriam visi dėkingi,Kad juo kvėpuoja.Pažiūriu ir tikrai matau, jaučiu ir suprantu,Kokie mes esame likimo aukos. O kitą kartą noriu būti vėju,Jis suvelia mintis ir plaukus.Jį siutina tie medžiai, kur šakojas.Paskui užeina – noriu tapt žole po kojom,Tokia švelnia, kad dėl visų aukojas. Dar kartais myliu žmones,Miglą, darganą ir lietų.Dar…