Gyvenimo baletas.

Nuvylė visi iki vieno.Nieks negailėjo manęs.O tuos, kurie pagailėjo,Stipriai nuvyliau aš. Vis vien teatre likčiau vienasKilnoti vyno taures.Gailėti, mylėti ar skriaustivienintelio sau savęs. Užbėgt už akių likimui –Išspardyt visus turiu.Toks negražus tas baletas –Spirtis ir irtis keliu. Remtis beliko tik taškasAnt skaudančių pirštų galų.Lyg balerinos puantaisŽemę liesti galiu. Šokt apie savo ašį,Gyvenimu bėgti turiu.Juokingo kvailo…

Kažkaip.

Kažkaip keistai – Tyliai, bet skaudžiai. Kaip įgelia gyvatė. Staigiai, bet mirtinai. Ir nušliaužia. O gal voras? Dar tyliau. Be jokio garso. Kaip snaigė krenta. Kaip voras tinklą verpia. Be garso. Jokio karsto Dangčio trenksmo. Tyliai į niekur. Rūkas. Dūmas. Tylus graudumas. Kažkaip keistai…

Žaidimas.

Gražus žaidimas.Tiesiog gražus žaidimas.Ryškus ir linksmas.Spindi jis ir tviska. Lemputėm ir ledu. Sniegu.Vynu karštu, tirštu,Kvapniu svaigina.Siūbuoja, supa, glaudžia. Mėto. Pina.Mintis, jausmus į niekąVerčia. Pakyla ir nuskrieja.Į pilnatį ar delčią. Į ryto saulę. Į jūrą nusileidžia su vakaro žara.Apsižvalgyk. Jau nieko nebėra.Tiktai gražus žaidimas.Tik žaidimas…

Būti ypatingu.

Taip paprasta. Tereikia būti ypatingu.Kai lietūs lyja ir kai tyliai sninga.Griaustinis griaudžia. Žvaigždės krinta.Visai nedaug. Tik būti ypatingu. Į upę brendant būti ypatingu.Į krantą lipant. Žuviai kimbant.Ant pievos gulint. Giedant himną.Tereikia vieno – būti ypatingu. Jei taip – esi tik vienas. Išskirtinis.Akmuo kertinis. Vienetinis.Išlikęs gyvas ir esminis.Skirtingas. Ypatingas. Paskutinis…

Šį kartą itin kukliai…

Į dangų ištiesiu rankas.Pasiekti noriu saulę,Kitą žvaigždę ar lėktuvą.Suimti stipriai ir pakilt link jų. Nuskrist plačiu gyvenimo keliu.Su vėjeliu. Su sniegu ir audra.Su tais, kurie aukštai.Su laisve. Su drąsa. Su šio pasaulio etalonais.Kaip gaila,Neparduoda nieks talonųĮ jų gretas. Tik pakeliu rankas ir pasiduodu.Gyvenimui. Darysiu, ką galiu,Ką moku ir myliu. Ką noriu.Kas bus, tas bus. Ateikit,…