Sapno vėjo gūsis…

Sapno vėjas neša sapną.Taip norėjos.Jausti kvapą.Švelnų, mielą, šiltą.Basomis per samanotą tiltą… Vėl patirti.Ryto aušrą degančia karšta širdim.Ritmą žirgo bėgančio kanopųBildesio į kalną šuoliais.Su tavim. Taip staiga ir netikėtai.Ėmė ir nulijo.Tilto samanos sulijo.Neprisėsi.Neprigulsi. Gal ir nieko tokio.Bent nuplovė dulkes.Su viskuo.Kas liko praeity.Sapno vėjo gūsis tylioje nakty…

Nėra.

Ir niekada nebus.Nes būti negali.Nėra tokio kelio.Vaivorykštės galo.Ar pradžios. Pasaulio krašto.Ar jo pabaigos.Iškelta ranka paliesto dangaus.Stebuklingo jausmo.Vienintelio žmogaus. Tobulo.Nekalto.Kelto.Į kitą pusę.Per upę. Į amžiną meilę.Į laimę.Į absoliučią tiesą.Į tobulybęŽemėje nėra.

Iš daug ko išaugau…

Aš iš daug ko išaugau.Pati nepastebėjau.Sėjėjas sėjo.Į kairę ir į dešinę. Meilę, tikėjimą, viltį ir neviltį.Sąžinę.Aguonos grūdas išaugo į žiedą.Ašara rieda. Į ryškų raudoną žiedą.Kviečio grūdas į varpą.Dusliai skamba varpas.Maža sausa gilė į ąžuolą. Varpas kartoja –Nėra nieko amžino.Aš tiek daug dalykų išaugau.Pati to nepastebėjau. Anksčiau skaudino.O dabar –Tik ėjo ir nuėjo…Bet kiek dar daug…