Košė

Slibinas tupėjo pušyje. Lyg katinas. Pušies laja buvo labai graži. Tanki pušies laja. Jis galėjo labai patogiai įsitaisyti tarp šakų. Jei būtų norėjęs, būtų galėjęs čia neblogą lizdą susisukti. Tik jis buvo slibinas. Ne varna. Slibinas pasvarstė, ar varnos suka lizdus. Pasvarstė ir net nejučiomis pakratė galvą nuvydamas šalin kvailas ir bereikalingas mintis. Šiuo metu…