Gyvenimo baletas.

Nuvylė visi iki vieno. Nieks negailėjo manęs. O tuos, kurie pagailėjo, Stipriai nuvyliau aš. Vis vien teatre likčiau vienas Kilnoti vyno taures. Gailėti, mylėti ar skriausti vienintelio sau savęs. Užbėgt už akių likimui – Išspardyt visus turiu. Toks negražus tas baletas – Spirtis ir irtis keliu. Remtis beliko tik taškas Ant skaudančių pirštų galų. Lyg…

Kažkaip.

Kažkaip keistai – Tyliai, bet skaudžiai. Kaip įgelia gyvatė. Staigiai, bet mirtinai. Ir nušliaužia. O gal voras? Dar tyliau. Be jokio garso. Kaip snaigė krenta. Kaip voras tinklą verpia. Be garso. Jokio karsto Dangčio trenksmo. Tyliai į niekur. Rūkas. Dūmas. Tylus graudumas. Kažkaip keistai…

Žaidimas.

Gražus žaidimas. Tiesiog gražus žaidimas. Ryškus ir linksmas. Spindi jis ir tviska. Lemputėm ir ledu. Sniegu. Vynu karštu, tirštu, Kvapniu svaigina. Siūbuoja, supa, glaudžia. Mėto. Pina. Mintis, jausmus į nieką Verčia. Pakyla ir nuskrieja. Į pilnatį ar delčią. Į ryto saulę. Į jūrą nusileidžia su vakaro žara. Apsižvalgyk. Jau nieko nebėra. Tiktai gražus žaidimas. Tik…

Būti ypatingu.

Taip paprasta. Tereikia būti ypatingu. Kai lietūs lyja ir kai tyliai sninga. Griaustinis griaudžia. Žvaigždės krinta. Visai nedaug. Tik būti ypatingu. Į upę brendant būti ypatingu. Į krantą lipant. Žuviai kimbant. Ant pievos gulint. Giedant himną. Tereikia vieno – būti ypatingu. Jei taip – esi tik vienas. Išskirtinis. Akmuo kertinis. Vienetinis. Išlikęs gyvas ir esminis.…

Lengvai ir sunkiai…

Jei pakeli lengvai, paleidi – Skrenda. Ir nusileidžia tyliai. Švelniai. Kai sunkiai pakeli, Paleidi. Sunkiai krenta. Dūžta. Skyla. Subyra žemė ir dangus. Ir praraja suryja mus. Belieka kristi. Taip lengvai. Paleidus sunkiai. Save. Ir jį. Ir juos visus. Visų jų veidus. Lengvai paleisti reikia. Ir pamiršti. Tuomet kodėl atrodo – miršti… Kiekvieną kartą jeigu pakeli…