Kaimynams. Giminėms. Artimiesiems. Pažįstamiems ir nepažįstamiems. Visiems.

Plaunu grindis. Ir tyliai medituoju. Ne. Ne ta gerąja prasme. Juodas mintis eskaluoju. Diskutuoju su menamu priešu. Sustoju. Gal jau laikas garsiai pamedituoti? Senokai nefilosofavau. Neseniai išgirdau auksinę mintį. Tokią paprastą. Iki negalėjimo. Tik ji man nuskambėjo reikiamoj vietoj ir reikiamu metu. O pasakė man ją ganėtinai bjauraus charakterio žmogus. Ir ką? Ar mintis nuo…